Novinky

Stránkování

<1 2 34 5 >
 
 
18.1.2017 Změny v environmentální legislativě

Změny environmentálních předpisů snad dosáhly koncem roku 2016 svého vrcholu a nyní je nutné komplexně řešit jejich splnění. více

30.11.2016 Předání mlékárenských technologií družstvu Brka Brčko, Bosna a Hercegovina v rámci rozvojového projektu České republiky „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka"

30.11.2016 proběhlo předání první části mlékárenských technologií příjemci projektu, jimž je zemědělské družstvo Brka Brčko v Bosně a Hercegovině.  Technologie byly vyrobeny ve spolupráci se společností Rapid Inox doo, Gornji Milanovac, Srbsko.  Rapid Inox doo je tradiční výrobce chladírenských tanků na mléko a dalších technologií pro sběr, transport a uchování mléka. 
Další část dodávky bude vyrobena a dodána do konce dubna 2017. více

24.11.2016 Školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun a předání strategických výstupů rozvojového projektu České republiky „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul" Mongolsko

Na konci listopadu proběhlo závěrečné školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun v moderních metodách správy vodohospodářské společnosti.  Rovněž byly předány strategické výstupy projektu – „Plán prioritních investic společnosti UNSNAAK“, „Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného společnosti USNAAK“ a „Plán dlouhodobého rozvoje společnosti USNAAK“ a „Příručka moderních postupů při správě a řízení VaK“ a podepsány všechny předávací protokoly.
Ircon realizuje tento projekt ve sdružení se společností GEOTest a.s. více

27.10.2016 Projekt „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku – dodatečné služby" dospěl do závěrečné fáze

27.10.2016 byly formálně předány veškeré výstupy projektu příjemci – Ministerstvu životního prostředí Moldavska, čímž původní projekt realizovaný od října 2013 a rozšířený o dodatečné služby v dubnu 2016 dospěl do závěrečné fáze. V rámci projektu byly zpracovány tyto výstupy: více

1.10.2016 Revidovaná norma ISO 14004

V říjnu byla vydána revidovaná norma ISO 14004 pod označením ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci. Norma byla kompletně přepracována v návaznosti na proběhlou revizi normy ISO 14001, která zahrnovala změnu definic a podřízení jednotné terminologii a struktuře norem pro systémy managementu. Podíleli jsme se, v rámci našeho zapojení do činnosti Technické normalizační komise TNK 106, na připomínkování překladu této normy do češtiny. více

6.9.2016 Den Etiopie s HK

Zástupce naší firmy s naším etiopským partnerem se zúčastní Dne Etiopie Hospodářské komory ČR. Více informací na stránkách Hospodářské komory zde. více

26.8.2016 Česká rozvojová agentura oceňuje práci společnosti Ircon v Kosovu

  více

7.7.2016 Zahájení projektu „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka" družstvu Brka Brčko, Bosna a Hercegovina

Dne 7.7.2016 Ircon zahájil realizaci projektu Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka, čímž se vrací do Bosny a Hercegoviny. Předmětem realizace je dodávka jedné autocisterny 10 m3 a dále několika chladírenských tanků různých velikostí. Projekt je realizován v rámci rozvojové pomoci České republiky prostřednictvím České rozvojové agentury. Termín dokončení je  stanoven na květen 2017. více

16.6.2016 Pracovní skupina projektu v Moldavské Gagauzii

  více

Ircon 2020 > Novinky