Vzdělávání

Vzdělávání

Z oblasti environmentálního managementu a souvisejících témat nabízíme široké portfolio školení, přednášek, praktických tréninků i distančního vzdělávání formou e-learningu.

Ve spolupráci s Gradua-CEGOS můžeme nabídnou komplexní služby v oblasti programu vzdělávání a poradenství.

Můžeme nabídnout e-lerningové kurzy na jejichž tvorbě se podíleli naši konzultanti:

  • EMS - systém environmentálního managementu
  • interní auditor
  • environmentální komunikace
  • úvodní přezkoumání
  • ekodesign 
  • CSR - spoleřenská odpovědnost
  • manažer EMS (zvýhodněný balíček)
Ircon > Systémy řízení > Vzdělávání