Vzdělávání

diplom.jpgZ oblasti environmentálního managementu a souvisejících témat nabízíme široké portfolio školení, přednášek, praktických tréninků i distančního vzdělávání.

Ve spolupráci s Gradua-CEGOS můžeme nabídnou komplexní služby v oblasti programu vzdělávání a poradenství.

Různé formy, přizpůsobený obsah školení, některé i v on-line formě:

  • EMS - systém environmentálního managementu
  • OHSMS - systém managementu BOZP
  • QMS - systémy managementu kvality
  • Interní auditor
  • Závazné povinnosti v EMS a aktuální změny právních předpisů
  • Environmentální komunikace
  • Rozdílová (gap) analýza / úvodní přezkoumání
  • Ekodesign 
  • CSR - spoleřenská odpovědnost
  • Manažer EMS/OHSMS/integrovaný systém
Ircon 2020 > Služby > Vzdělávání