EISOD

EISOD-logo-CZECH_WEB.jpgChcete si usnadnit řízení dokumentace (dokumentovaných informací) a udržování celého systému řízení v souladu s požadavky norem (např. ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ČSN OHSAS 18001, ISO 19011)? Nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 k tomu dávají větší prostor.

Systém EISOD zahrnuje nejen řízení dokumentace, ale i řadu modulů pro elektronickou síťovou správu systému managementu.

V současnosti jsou nabízeny moduly:

Naše společnos Ircon, s.r.o. nabízí zavedení systému EISOD ve vaší firmě, včetně přepracování dokumentace do elektronické formy řízení. Nabízíme i zajištění provozu serveru EISOD - EISOD server hosting s vaší dokumentací, tak aby byla bez problémů dostupná odkudkoliv přes internet.

Prospekt k nabídce EISOD

Stručná nabídka EISOD v dokumentu PDF ke stažení. více

EISOD server hosting

Software EISOD je aplikace klient-server. Serverová část může být nainstalována na vašem serveru nebo můžete využít naší nabídku za měsíční paušál na zajištění EISOD server hostingu. více