Nabídka poradenství

Široké portfolio našich poradenských služeb zahrnuje kromě poradenství při zavádění systémů řízení služby při udržování systému řízení.

  • Rozdílová analýza a aktualizace systému managementu podle nových norem ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 a ISO 9001:2015
  • Aktualizace dokumentace a její zjednodušení
  • Registr environmentálních aspektů a rizik
  • Registr závazných povinností (požadavků právních předpisů a jiných požadavků),
  • Zavedení elektronického systému řízení dokumentace aj.

Nabízíme mimo jiné provedení interních auditů našimi vyškolenými auditory, přezkoumání systému managementu, přípravu na dozorový či recertifikační audit, vyhodnocení souladu se závaznými povinnostmi v environmentální oblasti, BOZP aj.

Soubor:
letak_poradenstvi.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
213kB
Ircon 2020 > Služby > Nabídka poradenství