Chemické látky - REACH

logo leonardo.jpegNabízíme s ohledem na rozsah nakládání s chemickými látkami a předmětem podnikání provedení jednodenního interního auditu zajištění nakládání s chemickými látkami ve vašem podniku (nařízení REACH a CLP), jehož součástí je i krátké proškolení odpovědných pracovníků. Kromě požadavků nařízení REACH rádi nabídneme i identifikaci příslušných požadavků právních předpisů a vybraných jiných požadavků. Identifikaci provádíme s důrazem na relevantnost a uplatnitelnost pro konkrétní podnik či provoz.

Pracovníci Ircon, s.r.o. mají mnohaleté zkušenosti s evropskými projekty z environmentální oblasti, protože považujeme nakládání s chemickými látkami a souvislosti s nakládáním s odpady a ochranou vod za velmi zásadní pro podnikatelskou sféru, ochranu životního prostředí i bezpečnost práce, rozhodli jseme se stát partnerem projektu  Development of Knowledge on RECH.  Výstupy tohoto projektu zpřístupňují srozumitelnou formou otázky související s novou evropskou legislativou REACH a zkušenosti z pobaltských států. Projekt vedl Institute of Environmental Engineering (APINI), partnery projektu dále byli Baltic Environmental Forum Estonia, Lithuania a Latvia. Tyto organizace již v rámci předchozích projektů zpracovaly informační a analytické materiály o REACH.

Tento projekt podpořený z evropského programu Leonardo da Vinci umožnil vytvořit osvětovou brožuru, odbornou příručku a uspořádat pilotní trénink primárně pro poradce, podniky a státní správu.

Projekt, jehož návrh byl připraven v letech 2005-2006, byl schválen v říjnu 2006 a jeho realizace probíhala od prosince 2006 do března 2008. Pokud máte zájem o další informace o projektu neváhejte nás .

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Víte co je to REACH?

Tato brožura populární formou seznamuje s tím, co jsou to chemické látky a proč je potřeba tuto oblast regulovat předpisy jako je REACH. více

Manuál REACH ABC

Manuál pro podniky o problematice související s nařízením REACH byl vytvořen společnou prací partnerů projektu "Development of knowledge on REACH" (projekt rozšíření znalostí o nové legislativě v oblasti chemických látek - REACH). Projekt byl realizován od konce roku 2006 do března 2008. více

Ircon 2020 > Služby > Chemické látky - REACH