O nás

Ircon, s.r.o.  je českou poradenskou firmou s mezinárodní působností, která byla založena zkušeným týmem konzultantů v roce 2003. Ircon se zabývá dvěma hlavními okruhy činností.

Coby poradenská a implementační společnost se Ircon zaprvé zaměřuje na přípravu a realizaci rozvojových projektů v oblasti vody a vodního hospodářství. Mezi naše hlavní činnosti patří realizace projektů na vytvoření, obnovu či rekonstrukce systémů na sběr a čištění odpadních vod, dodávek nezávadné pitné vody v těžce přístupných a hydrogeologicky náročných oblastech, řešení problémů spojených s nedostatkem vody pro zavlažování v zemědělství a specializované projekty spojené s monitoringem kvality pitné vody.

Při implementaci projektů spolupracuje Ircon s předními českými a evropskými firmami, vzdělávacími institucemi a univerzitami, a také výrobci technologií v daných oborech. V uplynulých deseti letech Ircon úspěšně realizoval projekty v Gruzii, Makedonii, Indii, Tádžikistánu, Kazachstánu, Burině Faso a na Srí Lance, a je přední českou poradenskou firmou pro oblast vodohospodářství v Moldavsku.

Ircon, s.r.o. spolupracuje s předními českými a evropskými firmami specializovanými na obory technologie úpravy a čištění pitné vody a odpadních vod, hydrogeologie, geologie, karotáž, geodézie, hydroenergetika, laboratorní služby a další. Ircon rovněž spolupracuje s dodavatelskými společnostmi v oblasti potravinářských, zemědělských a zdravotnických technologií a vybavení a respektovanými neziskovými organizacemi.

Druhou hlavní činností firmy je poradenství v oblasti systémů řízení a vzdělávání především v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.


Zaměřujeme se na zavádění systémů řízení přes přípravu organizace na certifikaci (případně ověření systému), až po údržbu a neustále zlepšování systémů řízení, a to v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, Nařízení EMAS a ISO 45001.

Provádíme interní audity a kontrolu plnění právních požadavků a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů.Tým Ircon má zkušenosti se zaváděním, údržbou a úspěšnou certifikací v malých, středních i velkých podnicích. Dlouhodobě se specializujeme na poradenství pro malé a střední podniky z oblasti služeb, odpadového hospodářství a kusové či zakázkové výroby.

Naši konzultanti mají mezinárodní zkušenosti a jsou držiteli personálních certifikátů či osvědčení oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. Máme znalosti a zkušenosti s konceptem společenské odpovědnosti, a dále s dalšími nástroji ochrany životního prostředí jakou jsou čistší produkce nebo ekodesign.

Tým poradců Ircon nabízí provedení pravidelných i jednorázových školení zaměstnanců v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro oblast BOZP disponujeme osvědčení pro činnost odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP.

Při poskytování služeb usilují konzultanti Ircon o maximální využití výpočetní techniky a řízení dokumentace v elektronické podobě. Praktikujeme individuální přístup a hledání řešení, které se nestane jen nutným zlem, ale konkurenční výhodou.

Ircon 2020 > O nás