Kdo je kdo

Mgr. Libor Novák

Mgr. Libor Novák je ředitelem a jednatelem společnosti Ircon, a zároveň manažerem zahraničních projektů společnosti. Zastupuje Ircon navenek, je zodpovědný za získávání nových zakázek, řídí a podílí se na realizaci velkých zahraničních projektů.
Jeho specializací je oblast přenosu technologií do rozvojových zemí, obzvláště pak projekty zaměřené na čištění odpadních vod, úpravu pitné vody a s tím související inženýrská činnost, odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
Vedl projekty mj. v Moldavsku, na Srí Lance, v Indii, Jemenu, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Gruzii a dalších zemích.
Mgr. Libor Novák vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obory geografie a biologie. Studoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze postgraduální studium v oblasti environmentálních technologií.
Mgr. Libor Novák je předsedou Výkonného výboru Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. více

Ing. Václav Weinfurt

Ing. Václav Weinfurt pracuje ve společnosti Ircon na pozici projektového manažera se zaměřením na stavební projekty, projekty zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod a projekty odpadového hospodářství. V rámci stavebních a technologických projektů řídí celý cyklus od přípravné a projekční fáze až po organizaci a dohled realizační fáze staveb a technologických celků. Dále se zabývá expertní činností např. vypracováváním studií proveditelnosti v oblasti voda a sanitace a odpadového hospodářství pro mezinárodní finanční instituce a donory jako např. Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) a Českou rozvojovou agenturu (ČRA).
Je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby, číslo autorizace 0011116. více

Ing. Pavel Jirák

Ing. Pavel Jirák je od roku 2014 manažerem zahraničních projektů společnosti Ircon.
Jeho specializací jsou projekty v sektoru vodního hospodářství, ať už se jedná o pitnou vodu, závlahové systémy nebo čištění odpadních vod. Má zkušenosti s realizací vodohospodářských projektů v rozvojových zemích pro různé mezinárodní organizace a instituce. Vedl projekty v Mongolsku, Kosovu a Afghánistánu.
Ing. Pavel Jirák vystudoval České Vysoké Učení Technické v Praze, fakultu stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Je autorizovanou osobou ČKAIT pro stavby Vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace 0011716.

více

Mgr. Miroslav Krčma

Miroslav Krčma je poradcem v oblasti systémů řízení, environmentálních právních předpisů a podnikové ekologie. Je lektorem řady kurzů např. u společnosti Gradua-CEGOS, s.r.o. nebo též u certifikačních orgánů. Je spoluautorem a autorem několika příruček, aktivně se podílí na překladech technických norem do češtiny. více

Petra Trynerová

Petra Trynerová pracuje ve společnosti Ircon, kromě dvouletého pobytu v zahraničí, od jejího založení na pozici asistentka a certifikovaná účetní. Podílí se na administrativě projektů a jejich finančním řízení.  Mezi její další agendu patří vyhodnocování dotazníkových šetření, příprava edukativních materiálů v rámci osvětových kampaní projektů ZRS, příprava propagačních materiálů společnosti a v neposlední řadě koordinace a kompletace nabídek projektů.
Je specialistkou na přípravu nabídek veřejných zakázek a své znalosti Zákona o zadávání veřejných zakázek na straně uchazeče pravidelně doplňuje na nejrůznějších odborných seminářích.
Vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, obor Vědecké informace a knihovnictví. V rámci rozvíjení vlastních schopností a dovedností se zúčastnila vzdělávacího programu Vedoucí prodejního týmu a v roce 2004 absolvovala rekvalifikační kurz Podvojné účetnictví pro podnikatele v Institutu svazu účetních. více

Ircon > O nás > Kdo je kdo