ISO 14001

Soubor:
pruvodce_14001-2016_hkcr.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
796kB

Systémy environmentálního managementu dosáhly od publikování první ISO normy v roce 1996 značného rozšíření ve světě (přes 340 tisíc certifikací) i v České republice (přes 3800 certifikací) a masivního uplatnění v organizacích různých velikostí a oborů, samostatně nebo v souběhu, kombinaci resp. integraci s dalšími systémy managementu (především systémem managementu kvality a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Informace čtivou formou o aktuální normě ČSN EN ISO 14001:2016 se dozvíte v Průvodci ISO 14001, na kterém jsme spolupracovali, viz přiložený PDF dokument.

 pdca_iso_14001.png