Nařízení (ES) č. 1221/2009 EMAS

Nařízení (ES) č. 1221/2009 EMAS
Soubor:
Narizeni_1221_2009.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
2MB

Systém Společenství pro environmentální řízení podniků a auditu (systém EMAS) umožňující dobrovolnou účast organizací, se rozhodla zřídit Evropská unie pro hodnocení a zlepšení celkového vlivu činností organizací na životní prostředí a poskytnutí odpovídajících informací veřejnosti a jiným zúčastněným osobám.

EMAS nad rámec ISO 14001:

  • vyžaduje zveřejnění ověřeného environmentálního prohlášení
  • shodu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky
  • je zmiňován v různých právních předpisech, nově např. v nařízeních ke směrnici o odpadech
  • zavádí jednotý evropský registr, ve kterém lze ověřit platnost registrace
  • jednotné logo pro prezentaci organizací s platnou registrací
  • vyžaduje monitorování, měření a publikování tzv. klíčových environmentálních indikátorů organizace
  • organizace jsou posuzovány nejen ověřovatelem (certifikačním orgánem), ale i Agenturou EMAS, která před registrací organizace prověřuje stanovisko České inspekce životního prostředí
Ircon 2020 > Služby > Nabídka zavedení systému managementu > Nařízení (ES) č. 1221/2009 EMAS