ČSN ISO 45001 (ČSN OHSAS 18001)

Norma ČSN ISO 45001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití specifikuje požadavky na systém managementu BOZP. Hlavním cílem této normy je vytvoření rámce pro řízení rizik a příležitostí v oblasti BOZP, aby byla zajištěna bezpečná a zdravá pracoviště, aby se předcházelo pracovním úrazům i poškození zdraví a v konečném důsledku, aby se neustále zlepšovala výkonnost v oblasti BOZP.

Norma má stejnou strukturu jako ostatní systémové normy (SL Annex, HLS) a také vychází ze stejné terminologie. Je určena k integraci se systémem environmentálního managementu i systémem managementu kvality.

Cílem a zamýšlenými výstupy OHSMS jsou v souladu s politikou BOZP především:

a) neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP

b) plnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků

c) dosahování cílů BOZP.

 

Ircon 2020 > Služby > Nabídka zavedení systému managementu > ČSN ISO 45001 (ČSN OHSAS 18001)