Manuál REACH ABC

Manuál pro podniky o problematice související s nařízením REACH byl vytvořen společnou prací partnerů projektu "Development of knowledge on REACH" (projekt rozšíření znalostí o nové legislativě v oblasti chemických látek - REACH). Projekt byl realizován od konce roku 2006 do března 2008.

Manuál má 11 kapitol. První kapitola podává krátký přehled o REACH a představuje role a odpovědnosti jednotlivých subjektů.

Manuál není určen k dalšímu šíření bez souhlasu autorů. Projekt byl realizován za finanční podpory EU. Za obsah publikace odpovídají výlučně autoři. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise, které ani neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

 

Soubor:
REACH_ABC.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
6MB