Novinky

Stránkování

<1 23 4 5 >
 
 
21.2.2018 Česko pomáhá Kosovu s čištěním vody

Reportáž o čistírně odpadních vod u Badovackého jezera, ze kterého je zásobována vodou Priština naleznete na stránkách Českého rozhlasu. více

16.2.2018 Nová norma pro systémy managementu BOZP - ISO 45001

Už v březnu 2018 by měla být publikována nová norma pro certifikaci systémů managementu BOZP a to norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use. více

30.11.2017 Rekonstrukce protržené hráze v Zambii dokončena

Rekonstrukce hráze v Siggubu, okres Monze, Jižní provincie, Zambie, byla dokončena v termínu, přestože se tým odborníků musel vypořádat hned s několika neočekávanými skutečnostmi a technickými potížemi např. skutečný stav hráze neodpovídal popisu, tělo hráze obsahovalo rozsáhlá termitiště apod. více

18.9.2017 Zbývá poslední rok pro recertifikaci na nové normy ISO 9001 a ISO 14001

Dne 15.9.2018 uplyne tříleté přechodné období pro recertifikaci podle nových verzi norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Firmy, které dosud mají certifikáty podle starých norem ČSN EN ISO 9001:2009 nebo ČSN EN ISO 14001:2005, mají nejvyšší čas přizpůsobit svůj systém managementu požadavkům nových norem. více

15.8.2017 Dodání další části mlékárenských technologií družstvu Brka Brčko, Bosna a Hercegovina v rámci rozvojového projektu České republiky „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka"

15. 08. 2017 proběhlo dodání další části mlékárenských technologií příjemci projektu po předchozím jednání o rozšíření předmětu a specifikace dodávky. Celý projekt tak vstoupil do závěrečné fáze, dokončení dodávky a tedy i celého projektu je předpokládáno ke konci září 2017. více

9.8.2017 Dokončení projektu řešící nakládání s pevnými odpady v okresech Puhoviči a Červeň, Bělorusko

Původně doplňující technická studie rozšířená o další komponenty na úplnou studii proveditelnosti včetně finančního modelu a vypracování ESIA reportu byl po několikerém prodloužení úspěšně dokončen. Výstupy projektu byly přijaty stakeholdery včetně příslušného běloruského ministerstva, které jedná o kombinaci půjčky a grantu s EBRD. Dokončením studie proveditelnosti v rozšířeném formáty byly vytvořeny předpoklady pro následnou implementační fázi. více

31.7.2017 Ircon míří do Zambie

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce financované českou vládou bude Ircon realizovat veřejnou zakázku „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“ v Jižní provincii v Zambii. Jedná se o dílčí zakázku, jejímž předmětem jsou především stavební práce zahrnující vybudování 2 jímacích vrtů včetně infrastruktury pro zásobování vodou a rekonstrukci protržené hráze. více

8.6.2017 Ircon zahajuje další projekt v Etiopii

Společnost Ircon navazuje na dosavadní zkušenosti získané dlouholetým působením v Etiopii realizací veřejné zakázky „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama“, která je další etapou širšího projektu s názvem „Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama, SNNPR, Etiopie“. více

12.4.2017 Nový praktický průvodce ISO 14001

Podíleli jsme se na vytvoření publikace Environmentální management - Průvodce ISO 14001, který vydala Hospodářská komora České republiky. více

Ircon 2020 > Novinky