Nová norma pro systémy managementu BOZP - ISO 45001

16.2.2018

Nová norma pro systémy managementu BOZP - ISO 45001

Už v březnu 2018 by měla být publikována nová norma pro certifikaci systémů managementu BOZP a to norma ISO 45001 Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use.

Tato norma nahradí dosud využívanou normu ČSN OHSAS 18001, ale bude to ještě řadu měsíců trvat. Nová mezinárodní norma ISO 45001 (dosud byly systém managementu BOZP certifikovány podle národních norem) navazuje na požadavky OHSAS 18001 a přitom je kompatibilní zejména s normou ISO 14001, ISO 9001, ale i všemi normami respektujících SL Annex. Je tedy příležitost tyto požadavky norem zavést do integrovaného systému managementu, tak aby se zbytečně nenavyšoval objem dokumentace a aby rozhodování a řízení organizace probíhalo pokud možno v jeden okamžik na jednom místě.

Pokud byste měli zájem o provedení rozdílové analýzy nebo školení na novou normu ISO 45001, neváhejte nás kontaktovat ().

 

Ircon 2020 > Novinky > Nová norma pro systémy managementu BOZP - ISO 45001