Ircon míří do Zambie

31.7.2017

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce financované českou vládou bude Ircon realizovat veřejnou zakázku „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“ v Jižní provincii v Zambii. Jedná se o dílčí zakázku, jejímž předmětem jsou především stavební práce zahrnující vybudování 2 jímacích vrtů včetně infrastruktury pro zásobování vodou a rekonstrukci protržené hráze.

Tato zakázka je realizována jako součást projektu „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“. Záměrem celého projektu je přispět ke zvýšení příjmu drobných farmářů a minimalizovat každoroční výrazné snižování objemu produkce mléka v období sucha. Společnost Ircon realizuje zakázku ve spolupráci s další českou firmou Vodní zdroje, a.s. Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou a měl by být dokončen v červnu 2019.

 

Ircon 2020 > Novinky > Ircon míří do Zambie