Dokončení projektu řešící nakládání s pevnými odpady v okresech Puhoviči a Červeň, Bělorusko

9.8.2017

Původně doplňující technická studie rozšířená o další komponenty na úplnou studii proveditelnosti včetně finančního modelu a vypracování ESIA reportu byl po několikerém prodloužení úspěšně dokončen. Výstupy projektu byly přijaty stakeholdery včetně příslušného běloruského ministerstva, které jedná o kombinaci půjčky a grantu s EBRD. Dokončením studie proveditelnosti v rozšířeném formáty byly vytvořeny předpoklady pro následnou implementační fázi.

Ircon 2020 > Novinky > Dokončení projektu řešící nakládání s pevnými odpady v okresech Puhoviči a Červeň, Bělorusko