Změny v environmentální legislativě

18.1.2017

Změny environmentálních předpisů snad dosáhly koncem roku 2016 svého vrcholu a nyní je nutné komplexně řešit jejich splnění.

Ať už jste nestihli nové povinnosti splnit nebo jste je plnili narychlo či bez širší úvahy o účelu a provázání je čas řešit:

- nový zákon o prevenci závažných havárií - seznam chemických látek zpracování analýzy a protokolu o nezařazení) - vyhodnocení povinností jako je zpracování písemných pravidel - provázání do BOZP (zakázané práce, rizikové práce, OOPP, školení pracovníků)

- změny chemické legislativy - průběžně aktualizované bezpečnostní listy - vyhodnocení určeného použití - opatření k minimalizaci rizik - vyřešení problémů aktuálnosti, překladu do češtiny a dostupnosti bezpečnostních listů - značení obalů - vztah k vlastnostem produkovaných nebezpečných odpadů

- změny předpisů v oblasti nakládání s odpady - nové identifikační listy nebezpečných odpadů pro konkrétní podmínky - nové přísnější značení nebezpečných odpadů - změny v nebezpečných vlastnostech a vazba na evropské předpisy - změny v evidenci a hlášení odpadů (IČP/IČZ)

Nabízíme seznámení a vysvětlení nejen výše uvedených změn předpisů,  z pohledu běžného podniku a poukázání na souvislosti mezi jednotlivými předpisy formou školení či workshopu ve vaší firmě případně zpracování analýzy závazných povinností např. ve formě registru závazných povinností.

 

Ircon 2020 > Novinky > Změny v environmentální legislativě