Revidovaná norma ISO 14004

1.10.2016

V říjnu byla vydána revidovaná norma ISO 14004 pod označením ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci. Norma byla kompletně přepracována v návaznosti na proběhlou revizi normy ISO 14001, která zahrnovala změnu definic a podřízení jednotné terminologii a struktuře norem pro systémy managementu. Podíleli jsme se, v rámci našeho zapojení do činnosti Technické normalizační komise TNK 106, na připomínkování překladu této normy do češtiny.

Norma ISO 14004 má shodnou strukturu a číslování článků jako norma ISO 14001, je tedy praktickou pomůckou pro zavedení, zlepšování i auditování systému environmentálního managementu. Pokud potřebujete dodatečné informace k některému článku normy ISO 14001, zkuste nejprve přílohu A normy ISO 14001, má základní číslování odpovídající požadavkovým článkům, pokud ani v příloze nenajdete potřebné infromace zkuste tedy ISO 14004, kde jsou uvedeny praktické výklady s příklady.

Ircon 2020 > Novinky > Revidovaná norma ISO 14004