Školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun a předání strategických výstupů rozvojového projektu České republiky „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul" Mongolsko

24.11.2016

Školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun a předání strategických výstupů rozvojového projektu České republiky „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul" Mongolsko

Na konci listopadu proběhlo závěrečné školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun v moderních metodách správy vodohospodářské společnosti.  Rovněž byly předány strategické výstupy projektu – „Plán prioritních investic společnosti UNSNAAK“, „Zpracování metodiky pro výpočet tarifů vodného a stočného společnosti USNAAK“ a „Plán dlouhodobého rozvoje společnosti USNAAK“ a „Příručka moderních postupů při správě a řízení VaK“ a podepsány všechny předávací protokoly.
Ircon realizuje tento projekt ve sdružení se společností GEOTest a.s.

Ircon 2020 > Novinky > Školení managementu vodohospodářské společnosti města Murun a předání strategických výstupů rozvojového projektu České republiky „Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul" Mongolsko