Zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí

29.6.2023

Zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí

Organizace OECD v nově zveřejněném dokumentu Recommendation of the Council on Environmental Compliance Assurance mmj. doporučuje:

  • Podporovat systémy environmentálního managementu v podnicích jako nástroj pro identifikaci, pochopení, řízení souladu a ke zvýšení konkurenceschopnosti učinit dodržování předpisů jedním z kritérií zelených veřejných zakázek (grenn public procurement)
  • Poskytovat konzultace, poradenství, školení a zapojit se do dalších forem oslovování s cílem pomoci regulovaným subjektům, zejména malým a středním podnikům, pochopit a plnit jejich povinnosti, jakož i podporovat proaktivní dodržování předpisů
  • Vypracovat přístupy a nástroje na podporu dodržování předpisů uzpůsobené konkrétním odvětvím hospodářské činnosti prostřednictvím posílené spolupráce mezi různými regulačními orgány a obchodními sdruženími a organizacemi na podporu podnikání
  • Poskytovat pomoc při dodržování předpisů prostřednictvím přímého kontaktu s podniky tam, kde je to proveditelné, včetně interakcí během kontrol na místě, jiných osobních jednání, telefonních linek pomoci a informačních akcí

 

Ircon 2020 > Novinky > Zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí