Vybudování vodovodního systému ve woredě Loka Abaya v zóně Sidama

 etiopie.png

Etiopie

Název projektu: Zajištění přístupu k pitné vodě
pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama, Etiopie
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., AQUATEST a.s., Člověk v tísní o.p.s.
Partner projektu: Sidama Zone Water Mine and Energy Department
Období realizace: 2017–2019

Společnost Ircon navazuje na dosavadní zkušenosti získané dlouholetým působením v Etiopii realizací veřejné zakázky „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama“, která je další etapou širšího projektu s názvem „Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou zóny Sidama, SNNPR, Etiopie“. Cílem projektu je zajistit přístup k pitné vodě, zajistit udržitelné dodávky pitné vody a podstatně snížit počet lidí trpících jejím nedostatkem v dané lokalitě. V rámci této veřejné zakázky bude vybudována vodovodní infrastruktura (cca 15 km potrubí s výdejními místy, 200m3 rezervoár, osazené čerpadlo do vrtu zhotoveného v předchozí etapě, připojení na el. síť  a dodávka záložního generátoru). Součástí projektu jsou také průzkumy a školení komunity v oblasti sanitace a hygienických návyků. Celý systém pokryje spotřebu pitné vody pro cca 15 500 obyvatel žijících na venkově. Společnost Ircon realizuje projekt ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni a firmou Aquatest a.s. Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou a měl by být dokončen v říjnu 2019.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Vybudování vodovodního systému ve woredě Loka Abaya v zóně Sidama