Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama

Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama, SNNPR


Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partneři
Etiopie1 105 000 €70 %Česká rovojová agentura, Sidama Zone Water Mines and EnergyZRS ČR - ČRA10/2011-06/2014Aquatest a.s. GEOTest a.s.

 

Společnost Ircon, vedoucí sdružení „Sidama Water Supply“, společně s českými firmami Aquatest a Geotest, realizovala výstavbu vodovodní infrastruktury ve městech Daye a Hagere Selam v jižní Etiopii.
Projekt zahrnoval komplexní dodávku řešení zásobování vodou v daných lokalitách. Byl proveden geofyzikální průzkum a identifikace zdrojů podzemních vod. Následně byly vyvrtány celkem 4 hlubinné vrty, provedeny čerpací zkoušky a laboratorní zkoušky vody.
Do návrhu zásobovacích systémů byly zapojeny místní úřady, vedení měst i zástupci komunit.  Společně byly navrženy layouty vodovodních sítí včetně určení poloh jednotlivých komponent systémů – domku pro generátor, rezervoárů, šachet a zejména výdejních míst – water pointů. Na tyto návrhy navázaly projekční práce a zpracování projektu pro stavební povolení.
Výstavba obou systémů zahrnovala cca 20 km potrubí, 3 rezervoáry, 3 domky pro generátor a 15 výdejních míst. Byly vystrojeny celkem 4 vrty a osazeny čerpadly, která čerpají podzemní vodu z hloubky 70 až 100 m výkonem 3 l/s až 10 l/s. Součástí stavební a technologické části bylo rovněž dodání a instalace řídicích systémů k čerpadlům, 3 záložních diesel generátorů a zhotovení 3 elektrických přípojek s transformátory.
V rámci zahájení provozu a dohledu na samostatné řízení proběhlo několik školení místních techniků. Taktéž proběhlo školení v oblasti managementu a ochrany vodních zdrojů.
Dokončené systémy byly předány partnerské organizaci Sidama Water, Mines and Energy Department, pod jejíž zprávu spadají místní vodní úřady ve městech. Realizací tohoto projektu se podařilo vyřešit problém se zásobováním pitnou vodou pro cca 36 000 obyvatel.
Zlepšení situace s přístupem k nezávadné vodě prokázal i závěrečný průzkum, který byl součástí rozsáhlých WASH kampaní zaměřených na sanitaci a hygienu. Tyto kampaně byly realizovány subdodavatelsky prostřednictvím nevládní organizace Člověk v tísni.
Projektu se dostalo i značné mediální pozornosti, zejména v dubnu 2014, kdy tento projekt navštívili poslanci českého parlamentu a ředitel České rozvojové agentury, která tento projekt financovala v rámci ZRS ČR.

Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Etiopie > Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama