Tádžikistán

Projekt byl realizován ve spolupráci s jinou českou konzultační skupinou pro Evropskou banku pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD).  Cílem projektu bylo zhodnotit proces hodnocení vlivů na životní prostředí konkrétní tadžické banky, a snížit tak rizika vyplývající z úvěrování environmentálně rizikových projektů. 

Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Tádžikistán