Indie

Projekt, který jsme realizovali v Indii v letech 2001 – 2004 byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.  Projekt byl zaměřen na osvětu v oblasti ekologických technologií, tzn. technologií, které mají prokazatelně menší dopad na životní prostředí, nežli běžně používané technologie v zemi, kde je projekt realizován.  Zaměřili jsme se na technologie v oblasti zpracování odpadních vod z municipalit a průmyslu.  Podařilo se nám prosadit jejich využití celkem ve dvou případech, jedna ČOV slouží k recyklaci splaškových odpadních vod a druhá pro recyklaci odpadních vod z myčky automobilů. 

Celkově byla odezva na projekt ze strany odpovědných indických úřadů chladnější, než jsme čekali, ačkoliv potenciál pro nasazení těchto technologií je v této zemi obrovský.