Burkina Faso

Výstavba vodovodního systému města Toma

 

Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partner
Burkina FasoCca. 200.000 EUR60%Státní úřade pro vodní hospodářství a asanaci (ONEA), BFZRS ČR, Ministerstvo zemědělství ČR2007Poyry Environment a.s.

Popis projektu

Soubor:Burkina Faso_CZ.pdfPopis:Cílem realizace tohoto projektu bylo propojení jímacího území na severu města Toma s vodojemem ve městě Toma v Burkina Faso. Realizací těchto prací byla zajištěna plynulá dodávka nezávadné pitné vody všem obyvatelům města. V letech 2004-2005 byl zaměstnanci společnosti Aquatis a.s. (Poyry Environments a.s.) proveden v oblasti severní části města detailní hydrologický průzkum na jehož základě bylo posléze vyvrtáno sedm studní hlubokých cca 60-80 m.

Tři z nich o sumární vydatnosti cca 21 m3/hod. nezávadné pitné vody byly vystrojeny a zabezpečeny. V rámci řešení tohoto projektu v roce 2007 byly tyto vrty  připraveny k odběru pitné vody. Dále byl vybudován přivaděč pro dodávku pitné vody do městského vodojemu a veřejného vodovodu. V konečné fázi došlo k realizaci vodovodních přípojek dle poptávky občanů města Toma. Dalším výstupem projektu bylo provedení průzkumu produkce a nakládání s odpadními vodami ve městě Toma. Realizací projektu získali obyvatelé města Toma přistup k nezávadné pitné vodě, které je v této oblasti a to především v dlouhotrvajícím období sucha, nedostatek. Tento projekt byl identifikován Státním úřadem pro vodní hospodářství a asanaci (ONEA), Burkina Faso, který již v minulosti projevil zájem řešit společně s Českou republikou problematiku vodních zdrojů v provincii Nayala, a to nejen zajištěním dostatečného množství  pitné vody pro obyvatelstvo, ale i dalším využitím a zpracováním vody odpadní.

Veškeré dodávky technického vybavení byly realizovány místními firmami. V rámci projektu byl proveden detailní průzkum mapující dopady vznikající odpadní vody na zdraví obyvatel a životní prostředí, včetně návrhů na možné řešení.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Řízení a organizace projektu.
  • Zpracování a doplnění kompletní projektové dokumentace a technických zpráv.
  • Vystrojení vrtů v prameništi Toma-Sever.
  • Výstavba technologického domku.
  • Propojení jímacího území Toma Sever s vodojemem ve městě Toma.
  • Provedení tlakových zkoušek na celém systému a uvedení doprovodu (dodávka vody do vodojemu).
  • Výuka provedení praktických cvičení pro zaměstnance ONEA.
  • Dobudování městské rozvodné vodovodní sítě.
  • Realizace individuálních vodovodních přípojek dle požadavků obyvatel města Toma.
  • Provedení průzkumu zaměřeného na produkci a nakládání s odpadními vodami.

africa-170205_640.jpg

Ircon > Reference > Burkina Faso