Zdroje vody pro Zambii

 1920px-flag_of_zambia.svg.png

Zambie

Název projektu: Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata, Zambie
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., VODNÍ ZDROJE a.s.
Partner projektu: Department of Water Resource Development, Choma
Období realizace: 07/2017 – 06/2019

Hlavním cílem projektu Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata v Zambii bylo zajištění zdrojů vody pro hospodářská zvířata v lokalitách Siggubu v okrese Monze a Masopo v okrese Choma. To přispělo v cílových oblastech k minimalizaci poklesu výroby mléka v obdobích sucha.

V Siggubu se jednalo o opravu protržené hráze místní nádrže. Ta byla postavena v roce 1962 s výškou koruny 3,6 m a délkou 230 m. Zadržená dešťová voda v nádrži sloužila pro napájení hospodářských zvířat. V roce 2015 však došlo k jejímu protržení a to zejména z důvodu dlouhodobě nevhodné či neexistující údržby a narušení hráze pohybem zemědělských zvířat. Následkem poškození hráze byl nedostatek vody v období sucha, kdy byla místní komunita nucena vodit dobytek mnoho kilometrů k jiné nádrži. Poškozená hráz byla opravena v roce 2017 tak, aby odpovídala potřebným standardům a normám. Retenční kapacita nádrže byla zvýšena o více než 25 % a tím byl celoročně zajištěn dostatečný zdroj vody pro zhruba 500 členů komunity a více než 1 000 hospodářských zvířat.

Komunita v obci Masopo, nacházející se přibližně 14 km od administrativního centra jižní provincie Choma, byla rovněž v obdobích sucha dlouhodobě postižena nedostatkem vody. Jediný využívaný zdroj pro dobytek zde byla znečištěná povrchová voda. Kritická situace byla vyřešena vybudováním nového vrtu s čerpadlem na solární pohon. Kvalitní podzemní voda pro hospodářská zvířata, ale také příslušníky komunity, je nyní čerpána do dvou nádrží s kapacitou 10 m³, odkud je dále distribuována. Pro dobytek bylo postaveno nové napajedlo, pro lidskou spotřebu nové výdejní místo na pitnou vodu. Díky příznivým klimatickým podmínkám a množství slunečního svitu je možné systém, který využívá asi 300 osob a 500 zvířat, provozovat prakticky zdarma.

Udržitelnost projektu byla zajištěna několika způsoby. V souladu s legislativou Zambie byly na obou lokalitách založeny Asociace spotřebitelů vody. Tyto organizace mají ve své gesci provoz, údržbu a další rozvoj vodárenské infrastruktury. Součástí asociací jsou vodohospodářské výbory, jejíž členové byli vyškoleni v provozu a údržbě systémů. Po ukončení výstavby byl spuštěn zkušební provoz trvající déle než rok. V jeho průběhu byla správnost funkčnosti systémů monitorována českými experty. Po ukončení zkušebního provozu a kontrolního přezkoušení operátorů jsou obě obce schopny provozovat a udržovat nově vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu bez externí pomoci.

Kromě výše uvedeného získala partnerská organizace Department of Water Resource Development soubor nezbytných dokumentů, které byly vytvořeny v průběhu realizace projektu:

Geofyzikální měření Masopo – zpráva

Vyhodnocení geotechnického průzkumu

Siggubu – zpráva

Projekt hydrogeologického průzkumu Masopo

Závěrečná zpráva o průzkumných vrtech Masopo

Detailní návrh vodovodního systému Masopo

Detailní projektová dokumentace Siggubu

Školící materiály včetně příruček pro provoz a údržbu

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Zdroje vody pro Zambii