Zambie

Projekt „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“ v Jižní provincii v Zambii je dílčí zakázkou, jejímž předmětem jsou především stavební práce zahrnující vybudování dvou jímacích vrtů včetně infrastruktury pro zásobování vodou a rekonstrukci protržené hráze. Tato zakázka je realizována od roku 2017 jako součást projektu „Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů“. Záměrem celého projektu je přispět ke zvýšení příjmu drobných farmářů a minimalizovat každoroční výrazné snižování objemu produkce mléka v období sucha. Společnost Ircon realizuje zakázku ve spolupráci s další českou firmou Vodní zdroje, a.s. Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou a měl by být dokončen v červnu 2019.