Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii

Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partneři
Etiopie405 000 €95 %Česká rovojová agentura, Sidama Zone Water, Mines and Energy DepartmentZRS ČR - ČRA03/2014-(11/2015)Aquatest a.s. GEOTest a.s.

 

Firma Ircon, jako vedoucí společnosti „Sidama Water Supply III“ ve sdružení s českými firmami Aquatest a GEOtest, realizuje výstavbu vodovodní infrastruktury ve městě Bona v jižní Etiopii pro přibližně 17 000 obyvatel.
Projekt zahrnuje řešení zásobování vodou na základě schématu vypracovaného příjemcem projektu a partnerskou organizací. V rámci předchozího projektu byl již proveden geofyzikální průzkum a vyvrtán vrt. Proto práce na projektu započaly geodetickým průzkumem a zpracováním projektu pro stavební povolení. V polovině roku 2014 po schválení projektové dokumentace začala výstavba cca 5 km potrubí, rezervoáru, domku pro generátor a 6 výdejních míst.
V roce 2015 bude osazen vrt čerpadlem, které bude čerpat vodu z hloubky cca 100 m výkonem 10 l/s. Součástí technologické části bude rovněž dodání a instalace záložního diesel generátoru a zhotovení  elektrické přípojky  včetně transformátoru.
Součástí tohoto projektu je také rozšíření systému ve městě Daye, které byl budován v rámci předchozího projektu.
Naplánované je také několik školení techniků na obsluhu a údržbu systému včetně školení v oblasti managementu a ochrany vodních zdrojů.
WASH kampaň zaměřená na sanitaci a hygienu zajistí subdodavatelsky pro sdružení Sidama Water Supply III nevládní organizace Člověk v Tísni.
Projekt je financován Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci ZRS ČR.

Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Etiopie > Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii