Zajištění pitné vody v nárazníkové zóně

Zoom gallery

Rozvojovým záměrem projektu: bylo zajištění zdroje pitné vody pro obyvatele šesti vesnic ležících v nárazníkovém pásmu na nově vytvořené hranici mezi Gruzií a Jižní Osetií.

Gruzínské vesnice ležící v nově vzniklé hraniční oblasti s Jižní Osetií, ustanovené po vojenských operacích v létě 2008, trpěly akutním nedostatkem nezávadné pitné vody a to především v  kvůli zastaralým místním systémům jímání a rozvodů vody, postavených převážně v padesátých letech minulého století. V roce 2009, kdy navíc vojáci Ruské federace uzavřeli vodovodní potrubí vedoucí od zdrojů na druhé straně nově ustavené hranice s Jižní Osetií, se zhruba 10 gruzínských vesnic ocitlo v důsledku nedostatku vody na pokraji humanitární krize. Na situaci reagovala 
Česká republika vyhlášením výběrového řízení na zajištění pitné vody formou hlubinných vrtů v problematickém a geologicky složitém terénu hraničního pásma. Výběrové řízení vyhrálo sdružení AQUAGRUZ firem Aquatest a.s. a Ircon s.r.o., které projekt implementovaly v období srpen – prosinec 2010. Na základě hydrogeologického průzkumu byly ve vybraných šesti vesnicích, kde byla potřeba nových zdrojů pitné vody největší, vyhloubeny vrty o hloubkách 100 – 170 metrů.

Zoom gallery

Následně byly vrty osazeny ponornými elektrickými čerpadly. Byl vypracován projekt vodovodního potrubí k vodním nádržím o kapacitě 20m a výdejního místa vody, podle kterého byla stavba následně realizována. Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2010 a předán příjemci projektu, gruzínské státní organizaci United Water Supply Company of Georgia, která bude dílo spravovat. 

Díky tomuto projektu byla zajištěna pitná voda vysoké kvality pro zhruba 5.000 obyvatel regionu Shida Kartly z vesnic ležících v nárazníkovém pásmu.

 

  Zoom gallery  Zoom gallery 

Ircon > Reference > Gruzie > Zajištění pitné vody v nárazníkové zóně
Loading...

Gruzie

Loading...

Gruzie