Zahájení projektu řešící pevné odpady v jednom z Běloruských regionů

24.9.2015

 

Úvodní jednání a zahájení práce na projektu: Belarus: Puhovichy solid waste management project supplementary technical study financovaném EBRD proběhlo 24. 9. 2015. Jedná se o posouzení předchozí studie, její aktualizaci a dopracování s ohledem na rozšíření území na dva okresy – Puhovichy a Cherven v Minské oblasti. V rámci studie bude zhodnocena a vybrána lokalita pro výstavbu nové regionální skládky dle standardů EU, zpracována finanční studie včetně finančního modelu a environmentální studie.

Součástí projektu je zhodnocení stávajícího stavu managementu tuhých komunálních odpadů a navržení zlepšení v této oblasti včetně návrhu na uzavření současných nevyhovujících skládek. Studie by měla být dokončena do konce roku 2015. Projekt je veden firmou Ircon ve spolupráci s konzultanty ze Sweco Hydroprojekt, GMCS Praha a lokálními konzultanty.

Ircon > Novinky > Zahájení projektu řešící pevné odpady v jednom z Běloruských regionů
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky