Významné environmentální aspekty

Spotřeba elektřiny patří k našim významným environmentálním aspektům, proto jsme se kromě optimalizace její spotřeby v letech 2006-2014 snažili preferovat přednostní odběr elektřiny z obnovitelných zdrojů formou využití produktu PREKO.

Rovněž nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči je důležité z hlediska našeho environmentálního profilu. Z výzkumných projektů, na kterých jsme se také podíleli, víme jak nebezpečné látky mohou elektrospotřebiče obsahovat a že je proto důležité jejich oddělené shromažďování. Proto jsme se zapojili do projektu Zelená firma a nabízíme možnost odložit malé vysloužilé spotřebiče i našim spolupracovníkům.

 

Ircon 2020 > O nás > Naše firemní Politika kvality a EMS > Významné environmentální aspekty