Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi


Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partneři
Kosovo384 000 €70 %Česká rovojová agenturaZRS ČR - ČRA, Regional Water Company of Prishtina09/2011-11/2013TopolWater s.r.o.

Project Plus

Dekonta a.s.

 

Na podzim 2011 byla zahájena realizace projektu Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi, na které se podílelo konsorcium českých firem Ircon, TopolWater a Dekonta. Vedoucím sdružení s názvem „Harilaci Waste Water Consortium“ byla společnost Ircon.
Uvedený projekt zahrnoval především výstavbu biologické čistírny odpadních vod pro město Harilaci, ležící v těsné blízkosti letiště v Prištině v oblasti Fushe Kosova, vyškolení pracovníků partnerské organizace Regional Water Company of Prishtina (RWCP) v metodách čištění odpadních vod a provozu a údržbě dodané technologie a rovněž rozsáhlou osvětovou kampaň v obci Harilaci, zaměřenou na otázky hospodaření s vodou a životního prostředí. Projekt byl unikátní zejména tím, že se jednalo o první biologickou čistírnu odpadních vod pracující na bázi aeračních procesů, postavenou v Kosovu.
Společnost Ircon, která celý projekt řídila, zajišťovala dodávku stavební části, jež byla realizována kosovskou firmou Project Plus. Technologii Monoblok 1320 dodala partnerská firma TopolWater z Čáslavi. Bylo vyškoleno více než deset pracovníků RWCP, kteří byli po skončení projektu schopni sami provozovat čistírnu, včetně řešení potenciálních technických problémů.
Mezi místními obyvateli v Harilaci bylo zvýšeno povědomí o otázkách životního prostředí, na školách projektový tým pracoval s dvanácti učiteli a prostřednictvím osvětové kampaně oslovil více než 900 žáků. Na realizaci firma Ircon úzce spolupracovala také se zastupitelským úřadem ČR v Kosovu a zástupci místní samosprávy Fushe Kosovo a příjemcem projektu Regional Water Company of Prishtina. Projektu se rovněž dostalo výrazné mediální pozornosti jak v Kosovu, tak v ČR.  
Projekt financovala Česká republika prostřednictví České rozvojové agentury v rámci ZRS ČR.

Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi
Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi
Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi
Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi
Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi
Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Kosovo > Výstavba čistírny odpadních vod v Harilaçi