Vybudování vodovodních systémů ve městech zóny Sidama

 etiopie.png

Etiopie

Název projektu: Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou
v malých městech zony Sidama, SNNPR, Etiopie
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., Aquatest a.s., GEOtest, a.s
Partner projektu: Sidama Zone Water Mine and Energy Department
Období realizace: 09/2011 – 06/2014

Projekt Zavedení udržitelného systémů zásobování pitnou vodou v malých městech zóny Sidama, SNNPR, Etiopie znamenal pro etiopská města Daye (24 000 obyvatel, nadmořská výška 1 800 m n. m.) a Hagara Selam (21 000 obyvatel, nadmořská výška 2 850 m n. m.) zásadní změnu a milník v rozvoji a úrovni života tamních obyvatel. Tato chudá města ležící v Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR), trpěla mnoha problémy pramenících ze skutečnosti, že zde neexistovaly zdroje nezávadné pitné vody. Pro pití byla využívána zcela nevhodná povrchová vody z místní řeky, což vedlo k vysokému výskytu vodou přenosných nemocí. Díky realizaci projektu byly v obou městech zajištěny nové zdroje nezávadné pitné vody a vybudována nezbytná vodohospodářská infrastruktura.

V obci Daye byl vyvrtán jeden vrt s hloubkou 104 metrů. Tento byl, společně se starším, dosud nevyužívaným vrtem, osazen ponorným čerpadlem. Voda z obou vrtů je vysokotlakým potrubím vedena do zhruba 7 km vzdáleného vodojemu o kapacitě 100 m3, postaveného na nejvyšším bodě města. Odtud je voda následně distribuována gravitačně do celkem 11 veřejných výdejních míst. V blízkosti obou vrtů byl postaven druhý, menší vodojem o kapacitě 50 m3 rovněž s výdejním místem, který zásobuje vodou tamní komunitu. Ponorná čerpadla jsou poháněna elektrickým proudem z nově postaveného elektrického vedení a pro případy častých výpadků elektřiny byl v blízkosti vrtů instalován rovněž dieselový generátor.

V obci Hagere Selam byly vyvrtány dva nové vrty o hloubce 120 a 130 metrů, vybudován centrální vodojem o kapacitě 100 m3 a distribuční potrubí se čtyřmi výdejními místy. Každý z vrtů má vlastní záložní dieselový generátor. Na obou lokalitách byli v obsluze a údržbě systémů vyškoleni operátoři delegovaní místními vodními úřady. Rovněž byl nastaven systém tarifů a plateb za vodu tak, aby získané prostředky pokrývaly provozní náklady za elektřinu či naftu a byly vytvářeny rezervy pro případné budoucí opravy. Pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva byla v obou městech provedena extenzivní osvětová kampaň zaměřená na vodu, sanitaci a hygienu.

Technické parametry vodovodních systémů ve městech Daye a Hagere Selam:

 • 3 nové vrty, hloubka 104, 120 a 130m
 • 2 betonové vodojemy, kapacita 100m3
 • Betonový vodojem, kapacita 50m3
 • Tři domky pro generátor
 • 16 výdejních míst
 • 9 435 m hlavního tlakového potrubí, ocel,
 • diametr 4”
 • 5 954 m distribuční potrubí HDPE, diametry
 • 4”, 3” 2,5”, 2”
 • 2 445 m nové elektrické přípojky
 • 2 transformátory o výkonu 100 a 45 kVA
 • 4 ponorná čerpadla
 • 3 naftové generátory o výkonu 80, 40 a 28 kW
Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Vybudování vodovodních systémů ve městech zóny Sidama