Vybudování vodovodního systému v nárazníkovém pásmu

 flag_of_georgia.svg.png

Gruzie

Název projektu: Zajištění zdrojů pitné vody ve vybraných vesnicích
„nárazníkové zóny“ s Jižní Osetií, Gruzie
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., AQUATEST a.s.
Partner projektu: United Water Supply Company of Georgia
Období realizace: 07/2010 – 12/2010

Cílem projektu Zajištění zdrojů pitné vody ve vybraných vesnicích „nárazníkové zóny“ s Jižní Osetií bylo přispět k řešení neudržitelné situace v oblasti zásobování podzemní vodou pro zhruba 5 tisíc obyvatel vesnic ležících v pásmu mezi Gruzií a Jižní Osetií. Tato nárazníková zóna, nacházející se severně od města Gori při jižním úpatí Kavkazu, byla ustanovena po válce s Ruskem v létě 2008.

Akutní nedostatek pitné vody v gruzínských vesnicích byl způsoben jednak zastaralými systémy jímání a rozvodů vody, postavených převážně v padesátých letech minulého století, a také nastalou politickou situací na nově zřízené hranici. Tu vytvořili v roce 2009 vojáci Ruské federace, kteří současně uzavřeli vodovodní potrubí vedoucí od zdrojů z osetinské strany na gruzínské území. Celkem 10 vesnic regionu Shida Kartly se náhle ocitlo bez vody na pokraji humanitární krize.

V rámci projektu bylo vyhloubeno ve vesnicích Plavi, Plavismani, Tkviavi, Kere, Tirdznisi a Kirbali šest nových vrtů. Hloubka vrtů se pohybovala od 100 m do 170 m. Následně byl zpracován projekt vodohospodářské infrastruktury. Pět z celkem šesti vrtů bylo propojeno ocelovým potrubím s nově postavenými nádržemi na pitnou vodu z nerezové oceli a s kapacitou 20 m3. Uvnitř nádrží jsou instalovány plováky pro automatickou regulaci ponorných čerpadel.

Rovněž byla pro všechny vrty stanovena pásma hygienické ochrany. V obci Kirbali byl nově vyhloubený vrt propojen s místní funkční čerpací stanicí. Z nádrží a čerpací stanice je nyní voda rozváděna místním vodovodem k veřejným výdejním místům či do domácností. V každé lokalitě byl postaven také ocelový sloup elektrického vedení o výšce 5 m vybavený elektroměrem. Projekt byl úspěšně dokončen v prosinci 2010 a předán příjemci – gruzínské státní organizaci United Water Supply Company of Georgia, která dílo provozuje.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Vybudování vodovodního systému v nárazníkovém pásmu