Rozšíření vodovodního systému ve městě Bona

1200px-flag_of_ethiopia.svg.png

Etiopie

Název projektu: Zajištění přístupu k bezpečné pitné vodě obyvatelům města Bona, Etiopie
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., AQUATEST a.s., GEOtest, a.s
Partner projektu: Sidama Zone Water Mine and Energy Department
Období realizace: 2014–2015

Hlavním cílem projektu Zajištění přístupu k bezpečné pitné vodě obyvatelům města Bona, Etiopie bylo zlepšení situace v oblasti zásobování nezávadnou pitnou vodou a zlepšení hygienických návyků obyvatel Bony, malého města, ležícího v oblasti Bonza Zuria woreda v etiopském Regionu jižních národů, národností a lidu (SNNPR). Město se nachází v nadmořské výšce 2 130 metrů nad mořem a žije zde celkem 14 500 obyvatel.

Ve městě byl vybudován nový vrt a postavena vodovodní síť s šesti veřejnými výdejními místy, která zajistí dostatek pitné vody pro zdejší obyvatelstvo nejméně do roku 2034. Tento systém nahradil starý a nefunkční systém, který nemohl pokrýt potřeby rozrůstajícího se města. Realizace projektu výrazně přispěla také ke snížení výskytu vodou přenosných nemocí a zlepšení kvality života místních obyvatel.

Projekt rovněž pomohl ke zlepšení správy a údržby existujících vodních zdrojů a celkovému řízení a systému zásobování pitnou vodou, a to nejen ve městě Bona, ale v celé woredě. Pracovníci vodního úřadu woredy, jež jsou zodpovědní za dodávky pitné vody a správě existujících zdrojů, byli proškoleni v managementu a řízení zásobování pitnou vodou. Technici výše zmíněných úřadů absolvovali technické školení v provozu a údržbě systémů a vodárenské infrastruktury.

Projekt měl tři hlavní výstupy:

1) Vybudování vodovodní sítě s následující infrastrukturou:

Jeden vrt s hloubkou 133 m

Betonový vodojem, kapacita 100 m3

Domek pro generátor

6 výdejních míst

988 m hlavního tlakového potrubí, ocel, diametr 6“, 4“, 3“, 1,5“

4 693 m distribuční potrubí HDPE diametr 2.5“, 2“

250 m nové elektrické přípojky a transformátor 45 kVA

Ponorné čerpadlo o výkonu 10 l/s

Naftový generátor o výkonu 75 kVA

2) Vyškolení zaměstnanců vodního úřadu Bona Zuria woredy v provozu a údržbě vodovodního systému.

3) Extenzivní osvětová kampaň zaměřená na vodu, sanitaci a hygienu (WASH).

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Rozšíření vodovodního systému ve městě Bona