V Kosovu se dokončuje instalace technologie nové čistírny odpadních vod

31.5.2016

 

V Kosovu u jezera Badovac, které je základním zdrojem pitné vody pro Prištinu, dokončujeme společně s naším partnerem firmou TopolWater instalaci čistírenské technologie pro novou ČOV Badovac. ČOV výrazným způsobem zlepší stávající stav, kdy dojde k zachycení odpadních vod z obcí v povodí nad jezerem Badovac, jejich přivedení k ČOV a následnému vyčištění a vypuštění do jezera.

Ircon 2020 > Novinky > V Kosovu se dokončuje instalace technologie nové čistírny odpadních vod