Transfer technologií

 

V roce 1992 byl v Riu de Janeiro přijat velkorysý a ambiciózní program, Agenda 21, který formuloval celosvětové úsilí usměrnění rozvojových programů všech zemí světa tak, aby byly dlouhodobě udržitelné zejména ve vztahu k ovlivňování životního prostředí Země. 

Kompletní dokument Agenda 21 obsahuje celkem 40 kapitol rozdělených do čtyř částí:

  • Sociální a ekonomické aspekty
  • Ochrana zdrojů a hospodaření s nimi
  • Posilování úlohy velkých skupin
  • Prostředky implementace

Ve IV části: Prostředky implementace se v Kapitole 34 hovoří o tzv. „Transferu environmentálně šetrnějších technologií“, kde je tento pojem chápán následovně:

            Environmentálně šetrnější technologie nezahrnují pouze jednotlivé technologie, ale také celkové komplexní systémy zahrnující know-how, zpracovatelské postupy, zboží a služby, zařízení a organizační a manažerské postupy.

            Diskuse o transferu technologií by se proto měla zabývat i takovými aspekty, jako je rozvoj lidských zdrojů a jednotlivé stránky vytváření technického potenciálu na místní úrovni, včetně aspektů souvisejících s postavením mužů a žen.

            V rámci udržitelného rozvoje je možnost přístupu k environmentálně šetrnějším technologiím a možnostem jejich transferu základním požadavkem.

Transfer environmentálně šetrnějších technologií se stal jedním z cílů strategických rozvojů mnoha zemí a společenství. Transfer environmentálně šetrnějších technologií je zapracován do Strategie udržitelného rozvoje EU (Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU 2006), ČR (Strategie udržitelného rozvoje ČR 2004) a stal se dokonce součástí dosud neuzavřeného „Rozvojového kola“ WTO (World Trade Organization), které bylo započato v roce 2001 v katarském Dauhá. 

Projekty firmy IRCON, s.r.o. jsou prioritně cíleny na oblast zpracování odpadních vod z průmyslových činností a municipalit (čistírny odpadních vod-ČOV) a na úpravu pitné vody (úpravny vod). Tyto technologie spadají do výše zmíněné kategorie „Environmentálně šetrnější technologie“ Realizace projektů vedených v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky je proto založena na hlavní myšlence transferu technologií definované v dokumentu Agenda 21. Firma IRCON, s.r.o. se snaží o široké zapojení místních organizací (partnerů) do procesu transferu, maximalizuje jejich samostatnost v oblasti provozování a údržby instalované technologie, realizuje vzdělávací školení, osvětové kampaně a buduje právní a technické základy pro výrobu environmentálních technologií v zemi příjemce. Veškeré projekční činnosti jsou konzultovány, projednávány a schvalovány v rámci vzájemné spolupráce se zemí příjemce.

Rychlý rozvoj a vysoká kvalita poskytovaných služeb umožnila společnosti zavést systém řízení v souladu s mezinárodními normami a získat v dubnu 2006 mezinárodní certifikát o systému managementu kvality dle ISO 9001 a mezinárodní certifikát o systému environmentálního managementu ISO 14001.

Ircon > Rozvojové projekty > Transfer technologií
Loading...

Rozvojové projekty

Loading...

Rozvojové projekty