Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii


Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partneři
Gruzie32 000 €25 %Česká rovojová agentura ZRS ČR - ČRA, gruzínské ministerstvo pro regionální rozvoj a infrastrukturu 2010Aquatest a.s. Vitrum s.r.o.

 

Projekt Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii byl realizován v konsorciu českých firem Aquatest, Ircon a Vitrum. Vedoucím sdružení byla firma Aquatest, přední česká společnost v oblasti kvality pitných vod, disponující moderní laboratoří.  Projekt byl zaměřen na zhodnocení současného stavu, pokud jde o vodárenské laboratoře a systém kontroly pitných vod v Gruzii, návrh rozvojové strategie včetně konkrétních opatření nutných k naplnění strategie v horizontu pěti let. Součástí projektu byla také návštěva gruzínských expertů v České republice a seznámení se s moderními trendy a vybavením používanými vodárenskými laboratořemi v ČR. Projekt byl podporován gruzínským ministerstvem pro regionální rozvoj a infrastrukturu a financován z prostředků ZRS ČR prostřednictvím České rozvojové agentury.

Firma Ircon se na projektu podílela zejména zhodnocením soudobého stavu gruzínských vodárenských laboratoří včetně vybavení a personálních kapacit. Dále Ircon koordinoval odborné činnosti, vedoucí k nastavení strategického plánu rozvoje a jejich výslednou prezentaci na dárcovské konferenci, která se uskutečnila na gruzínském ministerstvu pro regionální rozvoj a infrastrukturu v říjnu 2010. Rovněž spoluorganizoval návštěvu gruzínských expertů v České republice.

Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii
Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii
Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii
Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii
Ircon > Rozvojové projekty > Země > Gruzie > Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii
Loading...

Gruzie

Loading...

Gruzie