Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v Gruzii

1920px-flag_of_georgia_svg.png

Gruzie

Název projektu: Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti
v oblasti sledování kvality podzemních vod, Gruzie
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., AQUATEST a.s., Vitrum s.r.o.
Partner projektu: United Water Supply Company of Georgia
Období realizace: 2010

Projekt Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v oblasti sledování kvality pitných vod v Gruzii byl realizován v konsorciu českých firem Aquatest, Ircon a Vitrum. Vedoucím sdružení byla firma Aquatest, přední česká společnost v oblasti kvality pitných vod, disponující moderní laboratoří.  Projekt byl zaměřen na zhodnocení současného stavu, pokud jde o vodárenské laboratoře a systém kontroly pitných vod v Gruzii, návrh rozvojové strategie včetně konkrétních opatření nutných k naplnění strategie v horizontu pěti let. Součástí projektu byla také návštěva gruzínských expertů v České republice a seznámení se s moderními trendy a vybavením používanými vodárenskými laboratořemi v ČR. Projekt byl podporován gruzínským ministerstvem pro regionální rozvoj a infrastrukturu a financován z prostředků ZRS ČR prostřednictvím České rozvojové agentury.

Firma Ircon se na projektu podílela zejména zhodnocením soudobého stavu gruzínských vodárenských laboratoří včetně vybavení a personálních kapacit. Dále Ircon koordinoval odborné činnosti, vedoucí k nastavení strategického plánu rozvoje a jejich výslednou prezentaci na dárcovské konferenci, která se uskutečnila na gruzínském ministerstvu pro regionální rozvoj a infrastrukturu v říjnu 2010. Rovněž spoluorganizoval návštěvu gruzínských expertů v České republice.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Strategický plán rozvoje laboratorní činnosti v Gruzii