Znečištění vnitrozemských vod na Srí Lance

Znečištění vnitrozemských vod na Srí Lance

Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partner
Srí LankaCca. 301.000 EUR90%Central Environmental Authority Sri LankaMinistry of Health and Nutrition of Sri LankaPannipitiya Nursing centreZRS ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR2007 – 2009TopolWater s.r.o. 

Popis projektu

Cílem tohoto projektu bylo demonstrovat moderní přístup technické ochrany životního prostředí prostřednictvím aplikace technologie pro čištění odpadních vod pocházejících z nemocnice ve městě Pannipityia na Srí Lance. Místní komunita žijící v bezprostřední blízkosti nemocnice získala realizací tohoto projektu nezpochybnitelný přínos v podobě čistšího životního prostředí a neznečištěných zdrojů pitné vody. Projekt byl rozdělen do tří realizačních fází. Prvním výstupem projektu bylo vypracování detailní studie proveditelnosti a nalezení vhodného technického řešení pro čištění splaškových vod. Pro vypracování podrobné studie proveditelnosti bylo nezbytné provést terénní práce a měření k získání dat a analýz. Druhý rok řešení projektu byl věnován instalaci technologie pro čištění odpadních vod a vyškolení obsluhy v údržbě a manipulaci s technologickým zařízením. Poslední rok řešení projektu zahrnoval masivní propagační kampaň a pořádání seminářů orientovaných na vodohospodářskou problematiku.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Řízení a organizace projektu.
  • Environmentální poradenství, propagace technologií šetrných k životnímu prostředí.
  • Podpora státních orgánů zodpovědných za politiku v oblasti vodního hospodářství a samospráv měst a obcí v oblasti přijetí moderní environmentální legislativy.
  • Příprava projektových návrhů.
  • Výstavba a uvedení do provozu čistírny odpadních vod pro nemocnici Pannipitiya.
  • Výuka provedení praktických cvičení pro zaměstnance nemocnice v obsluze ČOV.
  • Provedení propagační kampaně na podporu čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení a ochranu životního prostředí.
  • Výuka a trénink v obsluze a údržbě ČOV zaměstnanců partnerské organizace v zemi realizace projektu.
  • Podpora místních soukromých firem ve výrobě environmentálních technologií.
Soubor:
Sri_Lanka2_CZ.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
5MB
Znečištění vnitrozemských vod na Srí Lance
Ircon > Reference > Srí Lanka > Znečištění vnitrozemských vod na Srí Lance