Znečištění vnitrozemských vod na Srí Lance

Tento projekt je realizován od roku 2007.  Jeho cílem je posílení místních kapacit v oblasti zpracování odpadních vod prostřednictvím realizace demonstračního projektu v této oblasti.  Na základě zkušeností, které jsme získali během realizace prvního projektu na Srí Lance, jsme demonstrační projekt zaměřili na oblast zpracování odpadních vod ze zdravotnických zařízení, konkrétně na nemocnici ve městě Pannipitiya, vzdálenou cca. 50 km od hlavního města Colomba. Tato nemocnice je spádová pro cca. 10.000 pacientů. Obyvatelé v okolí nemocnice jsou dlouhodobě vystaveni negativnímu působení odpadních vod, které jsou vypouštěny bez jakéhokoliv čištění do okolního prostředí. Dle provedených rozborů u zdrojů pitné vody je více jak 75% zdrojů pitné vody v okolí nemocnice fekálně znečištěno. Z realizace tohoto projektu, výstavbou ČOV pro toto zdravotnické zařízení=největší znečišťovatel v okolí, budou těžit nejenom pacienti nemocnice či její návštěvníci, ale především okolní komunity, které dlouhodobě konzumují závadnou pitnou vodu. 

Centrální orgány činné v oblasti ochrany životního prostředí a hygieny jsou si vědomi skutečné situace, ale nemají technické možnosti jak ji v současné době řešit. Tento projekt tak navazuje na úspěšnou spolupráci s Central Environmental Authority a Ministry of Health and Nutrition, která započala již během realizace prvního projektu ZRS ČR na Srí Lance v letech 2004—2006.  

Projektový tým i při realizaci tohoto projektu nadále spolupracuje s experty, kteří byli vyškoleni v rámci prvního projektu. Na instalaci technologie se společně s technicky z ČR budou podílet i inženýři a technici ze Srí Lanky. Technologie čištění odpadních vod je navržena pro plnou recyklaci vody tzn. vyčištěná odpadní voda se bude dodávat zpět do objektu nemocnice jako voda užitková pro splachování toalet a zavlažování. 

Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Srí Lanka > Znečištění vnitrozemských vod na Srí Lance