Seminář na nové normy ISO 9001 a ISO 14001 s publikací komentovaného znění

8.4.2016

Seminář na nové normy ISO 9001 a ISO 14001 s publikací komentovaného znění

Přijďte v úterý 26.4.2016 na seminář o nových normách ISO 9001 a ISO 14001. Podíleli jsme se na připomínkování českého překladu ISO 14001 i na publikaci Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016, kterou můžete v rámci vložného získat.

Účastníci se seznámí s hlavními změnami v normách pro systémy managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a systémy environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016.

Seminář  pořádá Centrum technické normalizace při České společnosti pro jakost ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, více informací a přihlášku naleznete na stránkách www.csq.cz resp.

www.csq.cz/seminare-a-konference/csn-en-iso-90012016-a-csn-en-iso-140012016/

Ircon > Novinky > Seminář na nové normy ISO 9001 a ISO 14001 s publikací komentovaného znění
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky