Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun

mongol.jpg

Mongolsko

Název projektu: Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul, Mongolsko 
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., GEOTest s.r.o.
Partner projektu: USNAAK
Období realizace: 2013 – 2016

Společnost Ircon společně s českou firmou GEOTest realizuje projekt na podporu rozvoje vodovodní sítě ve městě Murun v provincii Chovsgul, Mongolsko.

Projekt navazuje na projekt z let 2011 - 2012, kde byly identifikovány hlavní problémy v systému zásobování vodou ve městě Murun. Mongolským partnerem a příjemcem projektu je vodohospodářská společnost USNAAK, která provozuje distribuční síť pitné vody a čistírnu odpadních vod ve městě Murun s přibližně 40 tisíci obyvateli.

Stěžejní částí projektu byla v roce 2014 revitalizace stávajících vrtů a posílení stávající kapacity o nový vrt včetně jeho připojení do distribuční sítě. V rámci zlepšení kontroly kvality pitné vody a plnění budoucích mongolských směrnic pro vodohospodářské společnosti, byla příjemci projektu dodána laboratoř na kompletní testování kvality pitné vody a provedeno školení laboratorních pracovníků v akreditované laboratoři v Ulánbátaru. Společnosti USNAAK je tak do budoucna umožněno při minimální investici do dalšího vybavení žádat o akreditaci laboratoře.

Dále byl dokončen objekt laboratoře na kalibraci vodoměrů a byla instalována nová kalibrační linka. Pracovníci vodohospodářské firmy prošli teoretickým a praktickým školením v kalibraci vodoměrů. Zároveň byla provedena kontrola instalace prvních 300 ks vodoměrů v bytových domech. V objektu vodárny byla provedena automatizace systému čerpání a řízení.

Součástí projektu bylo vytvoření plánů prioritních investic a nastavení moderních procesů řízení vodohospodářské společnosti.

Vodárna a vodojemVodárna a vodojem
Vodárna a vodojem
Stávající jímací územíStávající jímací území
Stávající jímací území
VodárnaVodárna
Vodárna
Areál USNAAKAreál USNAAK
Areál USNAAK
Město MurunMěsto Murun
Město Murun
Objekt kalibrační linkyObjekt kalibrační linky
Objekt kalibrační linky
Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun