Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun

15.12.2014

Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun

Cílem projektu je zlepšení stavu zásobování obyvatelstva města Murun (provincie Chovsgul) pitnou vodou a nastavení standardů vodohospodářské společnosti USNAAK. Projekt navazuje na přípravnou fázi, ve které byl zjištěn celkový stav vodovodní sítě a identifkovány prioritní investice pro budoucí rozvoj a zlepšení současného stavu.

V rámci projektu bylo posíleno jímací území o jeden nový vrt a provedena rehabilitace čtyř vrtů stávajících. Zároveň došlo k vytyčení nového jímacího území, které se po realizaci propojí se současným vodovodním systémem.

Z hlediska sledování kvality pitné vody byla dle mongolských standardů dovybavena laboratoř a proškoleni zaměstnanci příjemce projektu. Probíhá rekonstrukce objektu vodárny s vodojemem a výstavba objektu kalibrační linky vodoměrů. 

Společnost Ircon, s.r.o. zajišťuje v rámci projektu realizovaného v konsorciu s dalšími českými firmami projektovou dokumentaci rozšíření objektu vodárny, dodávku vodoměrů a kalibrační linky, vybavení laboratoře pro sledování kvality pitné vody a školení v managementu a řízení vodohospodářské firmy.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Řízení a organizace části projektu
  • Projektová dokumentace vodárny, vodojemu, objektu kalibrační linky
  • Zajištění stavebního dozoru v průběhu realizace
  • Dodávka laboratorního vybavení
  • Dodávka vodoměrů a kalibrační linky pro vodoměry
  • Zpracování ekonomických a provozních plánů pro posílení řízení místní vodohospodářské společnosti
Ircon 2020 > Novinky > Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun