Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Vulcăneşti

moldav.png

Moldavsko

Název projektu: Obnova systému nakládání s odpadními vodami
ve městě Vulcănești, Moldavsko
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., TopolWater, s.r.o.
Partner projektu: Vodokanal Vulcănești
Období realizace: 11/2010 – 08/2013

Projekt Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Vulcăneşti byl zahájen v roce 2010 s cílem přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu jižního Moldavska prostřednictvím rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod ve městě Vulcăneşti, které je regionálním centrem oblasti. V rámci projektu byla vyprojektována rekonstrukce hlavní a místní čerpací stanice odpadních vod, a dále byl zpracován projekt rekonstrukce městské čistírny odpadních vod. Zadáním bylo maximálně využít stávající stavební prvky tehdy již zcela nefunkční čistírny odpadních vod, zrekonstruovat je a instalovat zde moderní čistírenskou technologii. Dalším podstatným cílem projektu bylo provedení důkladné analýzy všech odborných, administrativních, finančních a právních aspektů činnosti provozovatele systému – městské společnosti Vodokanal Vulcăneşti. Pro zvýšení odborných znalostí zaměstnanců proběhlo školení o moderních přístupech řízení a provozování vodárenských společností, včetně jejich studijní cesty do České republiky. Spolu s těmito hlavními aktivitami projektu byla rovněž realizována rozsáhlá osvětová kampaň na místních základních školách se zamřením na ekologii a čistotu životního prostředí. Dle původního plánu mělo město Vulcăneşti zrekonstruovat stavební část ČOV dle zpracovaného projektu tak, aby bylo možné zde osadit moderní technologii za vlastní finanční prostředky. Bohužel se správě města zajistit nezbytné finanční prostředky nepodařilo. Po jednáních s donorem projektu – Českou rozvojovou agenturou, bylo rozhodnuto, že rovněž renovace stavební části ČOV bude financována Českou republikou. Čistírna odpadních vod o celkové kapacitě 10 000 ekvivalentních obyvatel (1 500 m3/den) byla zprovozněna na konci roku 2013, stejně tak, jako obě rekonstruované čerpací stanice odpadních vod. V rámci projektu byly, ve spolupráci s městskou provozní společností, vypracovány analýzy finančního, technického a administrativního stavu společnosti. Na základě těchto analýz byly zpracovány detailní pokyny pro další rozvoj provozní společnosti ve všech těchto oblastech.

 

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Vulcăneşti