Projekt zásobování pitnou vodou v Boně úspěšně dokončen

9.11.2015

 

V etiopském městě Bona byla spuštěna distribuce pitné vody. Nově položených asi 6 km vodovodního potrubí, 100 m3 rezervoár a 6 výdejních míst bylo předáno místnímu vodnímu úřadu, který bude infrastrukturu provozovat a udržovat. Projekt byl financován Českou republikou v rámci ZRS ČR. Systém je napájen vodou z vrtu o hloubce 132 metrů, osazeného čerpadlem. Čerpání vody probíhá v této chvíli pomocí diesel generátoru, po dodání transformátoru od státní společností EEPCo bude čerpadlo připojeno na elektrickou síť a diesel generátor bude sloužit jako záložní zdroj. Nově budovaný systém je taktéž propojen s původním systémem, jehož kapacita nepokrývala potřeby dynamicky se rozvíjejícího města. Došlo tak ke stabilizaci dodávky pitné vody pro zhruba 20 tisíc obyvatel Bony. Součástí projektu byla rovněž obsáhlá školení v obsluze a údržbě systému a rovněž hospodárného a šetrného využívání a ochrany vodních zdrojů.

Ircon > Novinky > Projekt zásobování pitnou vodou v Boně úspěšně dokončen
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky