Projekt v oblasti nakládání s pevnými odpady Moldávie - Gagauzie

9.5.2016

 

Projekt technické a institucionální podpory v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku – dodatečné služby byl zahájen ve sdružení s firmou Sweco Hydroprojekt. Jedná se o rozšíření předchozího projektu o část autonomní oblasti Gagauzie. V rámci projektu dojde ke zvětšení svozového území, aktualizace koncepce nakládání s pevnými odpady, výběru nového místa regionální skládky (z kapacitních důvodů nevyhovuje předchozí vybraná lokalita) a zpracování projektové dokumentace na stavbu této skládky dle standardů EU včetně zpracování studie dopadů na životní prostředí - EIA. Dále bude zpracována projektová dokumentace dočasné městské skládky pro město Cimislia v původně navrhované lokalitě pro regionální skládku. Projekt je financován Českou rozvojovou agenturou a měl by být dokončen v září 2016.

Ircon 2020 > Novinky > Projekt v oblasti nakládání s pevnými odpady Moldávie - Gagauzie