Podpora v oblasti nakládání s odpady v jižním Moldavsku

2.6.2015

 

Dne 2.6.2015 se v Chisinau konala koordinační schůzka k projektu „Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku”. Schůzka byla svolána partnerem projektu, Ministerstvem místního rozvoje a stavebnictví Moldavska, a účastnily se jí všechny zainteresované strany projektu, tedy Ministerstvo životního prostředí Moldavska, Regionální rozvojová agentura Jih Moldavska, zástupci rozvojové agentury Německa GiZ a implementační společnosti GOPA, a za českou stranu zástupci konsorcia „Solid Waste Management Southern Moldova“ ze společnosti Ircon s.r.o.  Schůzku řídil náměstek Ministerstva regionálního rozvoje a stavebnictví Moldavska. 

Schůzka měla za cíl výměnu informací o stavu realizace prací na všech komponentech projektu, včetně rámcové informace o časových možnostech dokončení jednotlivých realizačních etap projektu.

Německá strana byla zastoupena experty implementační společnosti GOPA, panem Davidem Toftem, a místními experty. GiZ informovala, že stav plnění všech výstupů projektu odhaduje na cca. 80%, s tím, že dokončení projektu lze očekávat nejpozději do poloviny roku 2015.  Stav plnění výstupů projektu je v současnosti ve fázi, kdy je zpracováváno oznámení záměru, a tento bude předložen Ministerstvu životního prostředí ke schválení.

Česká strana informovala, že již obdržela od Ministerstva životního prostředí Moldavska souhlasné stanovisko k oznámení záměru, a zahájila tak proces zpracování dokumentace EIA pro obě vybrané skládky. Stupeň realizace projektu lze odhadnou podobně jako u německých kolegů, tedy na cca. 80%.

Ministerstvo životního prostředí Moldavska informovalo, že obdrželo od vlády Gagauzské autonomní oblasti žádost o přičlenění Gagauzie k projektu. Záměrem žádosti je začlenění AO Gagauzie do budoucího integrovaného systému zacházení s odpady v Moldavsku. Podle záměrů Ministerstva životního prostředí Moldavska bude Gagauzie pro účely tohoto projektu rozdělena na dvě části přibližně podle osy Cahul – Vulcănești – Ciadir Lunga, oblast na jih od této osy by měla být řešena prostřednictvím projektu implementovaného GiZ / GOPA a část na sever od této linie (včetně hlavního města AO Gagauzie Comrat) by byla přičleněna k subregionu 1 řešenému českou stranou projektu ČRA / Ircon a SWECO.  Dokument byl již rozeslán všem relevantním aktérům. 

Ircon > Novinky > Podpora v oblasti nakládání s odpady v jižním Moldavsku
Loading...

Novinky

Loading...

Novinky