Mongolsko

 

Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul – přípravná část

Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partner
Mongolsko90 000 € (2,34 mil. Kč)17 %

 
Městská společnost Vodovody a kanalizace Murun (Usnaak)ZRS ČR, Česká rozvojová agentura2012Národní vodní výbor Mongolska (National Water Commitee, Ulaanbaatar)

Popis projektu

Cílem realizace přípravné fáze projektu bylo zjištění současného stavu vodovodního systému ve městě Murun v severním Mongolsku. Šlo především o zjištění stavu současných vrtů zásobující městský vodovodní systém, zjištění složení a kvality vody, zjištění stavu provozovaného potrubí, dále pak nákup technického vybavení pro vodovody a kanalizace a návrh úpravny vody.

Společnost Ircon, s.r.o. zajišťovala v rámci projektu realizovaného v konsorciu s dalšími českými firmami průzkumu potrubí městského vodovodu za účelem zjištění možných úniků vody a zjištění kvality jednotlivých úseků potrubí. V rámci této činnosti bylo důkladně analyzováno přes 13 kilometrů potrubí specializovaným přístroje FUJI Tecom 2500, který dokáže s přesným určením vyhledat úniky a určit aktuální stav stěn potrubí a označit úseky doporučené k výměně. Výstup byl zpracován v závěrečné zprávě, která obsahovala také mapový záznam, který byl následně příjemcem projektu použitý jako podklad pro odstranění havarijního stavu některých částí potrubí.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Řízení a organizace části projektu
  • Zajištění měření kvality místní vodovodní sítě.
  • Zpracování a doplnění zprávy o stavu místní vodovodní sítě včetně mapového podkladu pro řešení havarijního stavu sítě.

 

Viz též informace o projektu.

 

Mongolsko
Mongolsko
Mongolsko
Mongolsko
Mongolsko