Průzkum stavu vodovodního systému ve městě Murun

mongol.jpg

Mongolsko

Název projektu: Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul, Mongolsko 
Financováno: Česká rozvojová agentura
Realizovaly: Ircon, s.r.o., GEOTest s.r.o.
Partner projektu: USNAAK
Období realizace: 2012

Cílem realizace první fáze projektu bylo zjištění současného stavu vodovodního systému ve městě Murun v severním Mongolsku. Šlo především o zjištění stavu současných vrtů zásobující městský vodovodní systém, zjištění složení a kvality vody, zjištění stavu provozovaného potrubí, dále pak nákup technického vybavení pro vodovody a kanalizace a návrh úpravny vody.

Společnost Ircon, s.r.o. zajišťovala v rámci projektu realizovaného v konsorciu s dalšími českými firmami průzkumu potrubí městského vodovodu za účelem zjištění možných úniků vody a zjištění kvality jednotlivých úseků potrubí. V rámci této činnosti bylo důkladně analyzováno přes 13 kilometrů potrubí specializovaným přístroje FUJI Tecom 2500, který dokáže s přesným určením vyhledat úniky a určit aktuální stav stěn potrubí a označit úseky doporučené k výměně. Výstup byl zpracován v závěrečné zprávě, která obsahovala také mapový záznam, který byl následně příjemcem projektu použitý jako podklad pro odstranění havarijního stavu některých částí potrubí.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Průzkum stavu vodovodního systému ve městě Murun