Agrotechnická opatření pro řešení problémů sucha

Rozvojovým záměrem projektu je příspěvek ke snížení dopadů sucha v Moldavsku. 

Rozvojovým cílem na úrovni realizace projektu je průzkum, návrh a realizace opatření vhodných pro stabilizaci zemědělské produkce v oblasti Braviceni, okres Orhei, Moldavsko.

Nesprávné systémy zpracování půdy a hnojení, včetně používání nevhodných odrůd a celkově nízká úroveň znalostí o půdě a možnostech předcházení / snižování následků sucha, včetně využívání dostupných zdrojů vody, jsou vedle klimatických vlivů příčinami stagnující zemědělské produkce v Moldavsku.  Záměrem tohoto projektu je vytvořit přenositelný model hospodaření na půdě, včetně využití všech dostupných zdrojů vody, pro obec Braviceni.  Záměrem projektu je rovněž využít moderních znalostí (zvláště v oblasti minimalizačních a půdoochranných technologií zpracování půdy) a managementu vody pro vytvoření demonstračního modelu (včetně aplikace vytvořeného systému na demonstrační plochu o rozloze cca. 5 ha) moderních způsobů irigace, péče o půdu a pěstebních postupů pro vhodné plodiny.  Zároveň, díky demonstraci možností využití všech dostupných a využitelných zdrojů vody, je tento projekt zaměřen na snižování spotřeby vody a tím dosažení udržitelného nakládání s vodními zdroji v zemi příjemce.

Díky podpoře příjemce a centrálních institucí v Moldavsku, je cílem vytvořit z tohoto projektu opakovatelný model aplikovatelný na další oblasti v Moldavsku.

Agrotechnická opatření pro řešení problémů sucha
Ircon 2020 > Rozvojové projekty > Země > Moldavsko > Agrotechnická opatření pro řešení problémů sucha