Vodní hospodářství města Leova

 moldav.png

Moldavsko

Název projektu: Vodní hospodařství města Leova, Moldavsko 
Financováno: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizovaly: Ircon, s.r.o., Tesla, a.s.
Partner projektu: Městský úřad Leova
Období realizace: 2006 – 2008

Cílem tohoto projektu je zlepšit životní podmínky obyvatel města Leova, ležícího cca. 100 km jižně od hlavního města Moldavska, Chisinau. Toto město leží na hraniční řece s Rumunskem Prut a je tak na hranicích rozšířené EU. Tato řeka je zdrojem pitné vody pro obyvatelstvo města, ale bohužel slouží také jako odkladiště všeho nepotřebného, včetně odpadních vod. Negativní vliv tohoto odstraňování odpadních vod je zjevným důvodem znečištění mělkých studní v okolí ČOV fekálními látkami je zjevné. Prvním cílem tohoto projektu tak byla rekonstrukce místní ČOV, a tak zamezení dalšího úniku škodlivých látek do podzemních a povrchových vod. Druhý cíl projektu je zvýšení účinnosti místní městské úpravny pitné vody, která má velké technické nedostatky v oblasti odstranění nerozpuštěných látek. 

V roce 2006 byla vypracována detailní studie proveditelnosti pro rekonstrukci ČOV, v roce 2007 se potom přistoupilo k vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci, stavební část rekonstrukce byla svěřena moldavské firmě.

V roce 2007 byla potom ČOV rekonstruována, na její rekonstrukci se podílela i místní radnice, která hradila náklady na stavební část včetně vybudování kompresorovny a terénních úprav. Jako zajímavost můžeme uvést, že spotřeba energie na vyčištění odpadních vod na standardy EU je nyní méně než 5% ve srovnání se situací před rekonstrukcí. V roce 2007 byla zpracována studie proveditelnosti pro rekonstrukci městské úpravny vod, vlastní rekonstrukce bude realizována v roce 2008 ve spolupráci s dodavatelem technologie (Tesla a.s.).

Vlivem realizace projektu dojde k odstranění bodového zdroje znečištění (ČOV), a tím ke zlepšení stavu podzemních a povrchových vod. Díky rekonstrukci vodárny bude zlepšena kvalita pitné vody dodávaná do městského vodovodu. Z této situace bude především těžit místní obyvatelstvo, které je v současnosti negativně ovlivněno špatnou kvalitou dodávané pitné vody.

Ircon 2020 > Reference > Voda a sanitace > Vodní hospodářství města Leova