Zlepšení životního prostředí v Moldavsku

moldav.png

Moldavsko

Název projektu: Zlepšení životního prostředí Moldavska využitím českých environmentálních technologií
vyráběných ve společných česko-moldavských podnicích 
Financováno: Ministerstvo životního prostředí ČR
Realizovaly: Ircon, s.r.o., TopolWater s.r.o., MEGA a.s., StS SlováckoTesla a.s., Vodatech s.r.o.
Partner projektu: Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů Republiky Moldavsko
Období realizace: 2005-2008

Projekt byl zaměřen na snížení negativních dopadů místního průmyslu a municipalit na životní prostředí, čehož bylo dosaženo zvýšením dostupnosti environmentálních technologií v zemi příjemce prostřednictvím systémového přístupu v ochraně životního prostředí v moldavských průmyslových podnicích a obcích. Pod vedením realizačního týmu zde byly identifikovány možnosti zavedení preventivních opatření a vypracovány technologické návrhy pro efektivní realizaci environmentálních technologií. Veškeré technické návrhy, vypracované s cílem minimalizovat kapacitu potřebných zařízení a tak snížit investiční náklady spojené s jejich realizací, byly založeny na aplikaci českých environmentálních technologií. Dostupnost environmentálních technologií byla dále podpořena transferem příslušného know-how z České republiky, vyškolením moldavských partnerů a zakládáním společných česko-moldavských podniků zaměřených na výrobu těchto technologií. Tento projekt navazuje na projekt ZRP ČR, realizovaný v Moldavsku v minulých letech.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků:

  • Rozsáhlá podpora v rámci přijetí nové legislativy v oblasti čištění odpadních vod,
  • Podpora zainteresovaných vládních orgánů a představitelů obcí v přijetí nového přístupu v čištění odpadních vod,
  • Podpora využívání nových technologií v oblasti water managementu,
  • Podpora při získávání nových informací v oblasti water managementu pro municipality měst a obcí, NGO organizace a soukromé subjekty,
  • Příprava a realizace studijních cest do ČR pro místní projektanty a představitele místních firem na podporu moderního přístupu čištění OV v Moldávii,
  • Asistence v oblasti započetí výroby environmentálních technologií v Moldávii,
  • Podpora zaměstnanosti a vzdělávání.
Ircon 2020 > Reference > Environmentální technologie > Zlepšení životního prostředí v Moldavsku