Zlepšení životního prostředí Moldávie využitím českých environmentálních technologií vyráběných ve společných česko-moldavských podnicích

Zlepšení životního prostředí Moldávie využitím českých environmentálních technologií vyráběných ve společných česko-moldavských podnicích

Místo realizace projektu Celkový rozpočet  (EUR) Podíl na realizaci (%) Klient Zdroj financování Období realizace (od/do) Partner
Republika Moldávie440.000 EUR90Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů Republiky MoldávieZRS ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR2005/2008TopolWater s.r.o.MEGA a.s.StS SlováckoTesla a.s.Vodatech s.r.o.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na snížení negativních dopadů místního průmyslu a municipalit na životní prostředí, čehož bylo dosaženo zvýšením dostupnosti environmentálních technologií v zemi příjemce prostřednictvím systémového přístupu v ochraně životního prostředí v moldavských průmyslových podnicích a obcích. Pod vedením realizačního týmu zde byly identifikovány možnosti zavedení preventivních opatření a vypracovány technologické návrhy pro efektivní realizaci environmentálních technologií. Veškeré technické návrhy, vypracované s cílem minimalizovat kapacitu potřebných zařízení a tak snížit investiční náklady spojené s jejich realizací, byly založeny na aplikaci českých environmentálních technologií. Dostupnost environmentálních technologií byla dále podpořena transferem příslušného know-how z České republiky, vyškolením moldavských partnerů a zakládáním společných česko-moldavských podniků zaměřených na výrobu těchto technologií. Tento projekt navazuje na projekt ZRP ČR, realizovaný v Moldávii v minulých letech.

Charakteristika dodaných služeb/výrobků

  • Rozsáhlá podpora v rámci přijetí nové legislativy v oblasti čištění odpadních vod.
  • Podpora zainteresovaných vládních orgánů a představitelů obcí v přijetí nového přístupu v čištění odpadních vod.
  • Podpora využívání nových technologií v oblasti water managementu
  • Podpora při získávání nových informací v oblasti water managementu pro municipality měst a obcí, NGO organizace a soukromé subjekty.
  • Příprava a realizace studijních cest do ČR pro místní projektanty a představitele místních firem na podporu moderního přístupu čištění OV v Moldávii.
  • Asistence v oblasti započetí výroby environmentálních technologií v Moldávii
  • Podpora zaměstnanosti a vzdělávání

referenční list

Soubor:
Moldova2_CZ.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
8MB
Ircon > Reference > Moldavsko > Zlepšení životního prostředí Moldávie využitím českých environmentálních technologií vyráběných ve společných česko-moldavských podnicích